Từ ngày   đến ngày
A/C không có quyền xem số liệu thống kê phiếu tổng hợp!

  Mặt hàng   Số lượng    Thành tiền
  Bánh mì      
  Bánh bao     bịch  
  Xá xíu   kg
  Phá lấu   kg
  Gà quay     con  
  Gà hấp     con  
  Vịt quay     con  
  Heo quay lẻ     kg  
Heo quay nguyên con   kg
  Tổng cộng    
  Tổng cộng thực tế    
  Tổng cộng - thực tế = Chênh lệch    

Chi tiết: