Mặt hàng Giá CN Hoà Bình Giá CN Hương lộ 2 Giá CN Hậu Giang Đơn vị tính
Bánh mì
Bánh mì thịt quay  
Bánh mì thịt quay
Bánh bao sữa
Xá xíu
Phá lấu
Gà quay
Gà hấp
Vịt quay
Heo sửa quay 2kg
Heo sửa quay 3kg
Heo sửa quay 4kg
Heo sửa quay 5kg
Heo quay lẻ
Heo quay 7kg/8kg
Heo quay nguyên con 10kg
Heo quay nguyên con 15kg
Heo quay nguyên con 15kg/25kg
 

                      AC không có quyền cập nhật đơn giá bán!